Medlemsvård/AdmOrdförande

Viktoria Lindberg

560 11

 

Klubblokalen, tillsyn

Mats Welander 72 30 30 070-496 79 75

Djerfstugan, stugfogde

Arne Welander

381 64

 

Djerfstugan, bokning

Elisabeth Karlsson
Bengt-Eric Karlsson
Kerstin
& Sven Karlsson (backup)

72 55 77
72 55 77
512 78


073-668 20 69
073-953 36 27

Djerfstugan, inköp

Britt-Marie Karlsson

541 45

070-301 41 78  

Djerfstugan, spårunderhåll

Göran Svensson
Bo Winqvist

350 10
386 35

070-565 47 03
073-446 12 01

Webmaster

Bengt Gruvberger

72 56 95

070-735 23 54

Eftersökskåren

Bengt Davidson

512 08

 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-03-04