TeknikOrdförande Peter Olsson

547 31     

070-528 23 90

Motions-OL

Mats Haglund

544 06

070-689 67 16 

Aktiva Karlskoga Christer Persson   070-958 11 85
Materialförvaltare Claes & Carina Brattström 72 51 28  073-446 29 25 
SportIdent Håkan Lindberg 560 11  
Bergslagsleden Enar Samuelsson 72 56 81   
Lunedsleden Arne Östlund 535 77   
Mark- och Jakträttsansvarig Gunnar Nyman 384 23 070-578 36 36
 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-03-04