OL/Skid-OL
UngdomOrdförande

Per Jansson

72 86 27

070-685 22 40

Tävlingsanmälan

Peter Olsson

547 31     

070-528 23 90

Anmälningssammanställning

Kurt Engström

72 58 10

070-653 29 14

Idrottsbrevlådan

Bengt Jans

72 58 80

070-335 42 24 

Presskontakter

Gunnar Nyman

384 23

070-578 36 36

Elitledare

Per Jansson

72 86 27

070-685 22 40

SkidO

Lars-Olov Ericsson
Stig Nilsson

574 51
72 56 73

070-574 51 22
 

Ungdomsledare

Anna Jansson
AnnSofi Welander
Björn Svensson
Jan Hansson
Håkan Lindberg
Peter Olsson
Viktoria Lindberg

72 86 27
72 30 30
393 50
 
560 11
547 31
560 11

 
070-337 40 34
 
072-238 03 84
 
070-528 23 90
073-059 37 22  

Kretsombud

Håkan Lindberg

560 11

 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-03-04