Styrelse mm.Styrelse  

Ordförande Mats Welander 72 30 30 070-496 79 75

Sekreterare

Bo Winqvist

386 35

 

Kassör

Tommy Nilsson

  070-601 64 67 

Orientering/SkidO

Per Jansson

72 86 27

070-685 22 40 

Teknik Peter Olsson

547 31     

070-587 95 63 

Medlemsvård Viktoria Lindberg 560 11 073-593 72 20 
Suppleant, Vice ordförande Anders Wahlström 309 41 073-446 28 77
Suppleant, 2:e Louise Winqvist 386 35  

Andra huvudfunktionärer

Elitledare

Per Jansson

72 86 27

070-685 22 40 

Tävlingsanmälare

Peter Olsson

547 31

070-528 23 90

Planering

Mats Haglund

544 06

070-689 67 16 

Utbildningsledare

Peter Olsson

547 31     

070-587 95 63 

Skolansvarig

Per Jansson

72 86 27

070-685 22 40     

Presskontakter

Gunnar Nyman

384 23

070-578 36 36

Valberedning

Monica Palmér (sammankallande)
Anders Pelander
Björn Svensson

353 31
72 72 10
393 50
 

073-765 53 91
070-668 65 98
 

VOF-representanter

Tävlingskommittén
UngdomskommitténHåkan Lindberg
Björn Svensson560 11
393 50
 
 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-03-04