Stads-OL 00-11-21

Tisdagens stadsorientering hade kuperade banor och gick i de södra stadsdelarna av Karlskoga. Detta gjorde att tiderna blev längre än normalt.

Banläggare: Per Pettersson

Korta banan 3200 meter
1. Anders Björklund 29.45
2. Hilda Sibeck 33.40
3. Oskar Palmér 48.35
Mellan banan 5400 meter
1. Jan-Olof Bäck 42.15
2. Petra Holm 45.20
3. Linda Ryen 45.30
4. Conny Svanberg 46.10
5. Linda Fahlén 46.45
6. Christer Nälemark 46.50
7. Tord Karlsson 49.25
8. Emma Dahlskog 49.55
9. Bernth Eriksson 50.20
10. Sven Dahlskog 50.40
11. Bo Gustafsson 55.35
12. Arne Welander 59.30
13. Svante Ståhl 65.55
Långa banan 7300 meter
1. Henrik Lindblad 48.20
2. Michael Fjällryd 51.10
3. Bengt Gruvberger 56.15
4. Henrik Jehrn 59.15
5. Lennart Sibeck 59.35
6. Mikael Take 63.55
7. Kjell Carlström 64.05
8. Bertil Jansson 87.25


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12