Stads-OL 00-11-07

Tolv tappra män genomförde en blöt stads-ol premiär på tisdagskvällen. Kraftig vind, mörker och en aldrig sinande mängd regn gjorde premiären till ett riktigt kraftprov. Starkast på långa banan var Henrik Jern, J-O Bäck vann en hård kamp på mellanbanan och tuffast av juniorerna var Anders Zettergren.

Nästa tisdag arrangeras en ny stadsorientering. Start från klockan 18.00 vid klubblokalen, Loviselund.

Banläggare: Petra Holm

 Bana 1        3,0 km
1 Anders Zettergren 24,57
Bana 2         5,0 km
1 Jan-Olof Bäck 33,08
2 Hans Ring 33,54
3 Christer Nälemark 42,33
4 Bo Gustafsson 43,21
5 Kjell Carlström 44,45
6 Svante Ståhl 57,47
Bana 3            7,3 km
1 Henrik Jehrn 48,00
2 Lennart Sibeck 52,50
3 Stig Nilsson 57,39
4 Mats Gustavsson 71,33
5 Bertil Jansson 82,20


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12