Motions-OL 00-05-02

Djerfstugan
Banläggare: Svante Ståhl
Bisittare: Göte Eriksson, Hans-Erik Jansson, Ann-Marie Dahlskog
SportIdent ansvarig: Håkan Johansson 

Nu har elektronisk stämpling gjort sitt intåg även i motionsorienteringen.
Med hjälpa av Djerfs nyinköpta träningspaket (SportIdent) genomfördes
en mycket uppskattad test av den nya tekniken på en motionsorientering. 
Samtliga 97 deltagare använde systemet och kunde direkt efter målgång
få en resultatutskrift med samtliga mellantider (sträcktider) utskrivna, samt
givetvis sluttid för aktuell bana. Många positiva omdömen hördes efter målgång
och där många prövade elektronisk stämpling för första gången. 
 

Korta banan - 2.000 m
1 Marie Pettersson 20.04
2 Anette Johansson    20.44
Ragnar Pettersson    22.28
Sofia Gustafsson/Johanna Lepistö 27.26
Bengt Berggren     27.49
Erika Bäck     28.23
Agneta Larsson     28.25
Roland Andersson    28.48
9 Karin Vörde 28.48
10 Ulla Gustafsson     29.03
11 Karin Bäck     29.31
12 Bo Pettersson     29.36
13 Annika Kärkkäinen    29.40
14 Marianne Gustafsson    31.32
15 Albin Larslin     31.51
16 Fredrik Bäck     31.53
17 Birgitta Hansson    34.59
18 Fred Milde     37.17
19 Klara Larslin     38.24
20 Lars Jernberg     41.23
21 Ralf Stigell     42.47
22 Simon Lindgren     44.46
23 Anette Olsson     44.47
24 Gun Dahlberg     49.28
25 Svea Hedström     49.49
26  Alvar Wate     50.08
27  Kajsa Nyqvist     80.00
Mellan banan - 3.200 m
Ulf Nordzell     27.57
Per Pettersson     29.07
Lars-Erik Larsson    29.20
Mikael Take     31.19
Bo Gustafsson     31.29
KG Gustafsson     32.00
Jonas Larsson     32.11
Soren Carlsson     32.39
Anders Thelander    32.44
10  Hans-Erik Nilsson    33.08
11  Clas Lindgren     33.30
12  Sven-Erik Hultman    33.36
13 Lars Jansson     35.23
14  Eva Reinholdsson    39.24
15  Berndt Eriksson     39.26
16  Borje Müller     39.28
17  Marga Carlsson     40.43
18  Börje Öhrman     41.30
19  Arne Bengtsson     42.14
20  Kent Jonsson     42.51
21  Ann-Marie Dahlskog    44.06
22  Pirjo Lepistö     44.29
23  Gunnar Nyman     45.54
24  Lars Nilsson     46.22
25  Kurt Engström     46.36
26  Tore Olsson     47.35
27  Börje Engholm     48.47
28  Roland Kvist     48.58
29  Robert Säker     49.50
30 Britt-Marie Karlsson    52.17
31  Lennart Johansson    53.07
32  Sten-Ove Davidsson    58.29
33  Thomas Sjöstedt     58.34
Långa banan - 4.300 m
Urban Ljungberg     26.27
Marten Martinsson    26.36
Oskar Sibeck     28.05
Magnus Hedlund     28.11
Lars Christensen    29.56
6 Lennart Henriksson    30.53
Tore Martinsson     32.29
Lennart Sibeck     32.46
9 Bengt Gruvberger    32.57
10  Jan-Olov Bäck     33.02
11  Linda Fahlén     33.25
12  Bengt Holm 33.47
13  Ulf Eriksson     34.27
14  Fredrik Zetterberg    35.39
15 Kjell Eriksson     35.40
16  Per-Johan Lindberg    36.00
17 Kjell Carlström     36.55
18  Christer Nälemark    37.58
19  Henrik Jerhn     38.34
20  Mats Nilsson     38.44
21 Anders Björklund    39.37
22  Tord Karlsson     40.38
23  Emma Dahlskog     40.53
24 Per-Erik Lilja     41.30
25  Torbjörn Johansson    42.42
26  Jan-Olov Wiklund    42.50
27  Sven-Åke Jerhn     43.34
28  Sven Dahlskog     43.45
29  Sara Dahlskog     44.05
30  Arne Welander     45.00
31  Bernth Eriksson     45.49
32  Hans Pettersson     46.47
33  Bertil Jansson     47.03
34  Leif Eriksson     48.06
35  Folke Andersson     58.49
36  Kjell Eriksson     62.19


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12