Park-OL 00-03-12

Start och mål vid Stråningstorps skola. 
En ny karta på 1:10000 användes, vilket uppskattades av de tävlande. 
Terrängen var i stort sett snöfri med inslag av en del isfläckar.
Kartan omfattar Övre Aggerud, Baggängen, Stråningstorp, Skogsrundan, 
Fisksjön och delar av Häsängen. Sammanlagt 28 startande

Banläggare : Sven-Erik Brodin
Bisittare: Owe Nilsson

Korta banan 2,0 km
1. Erika Bäck 23,30
1. Fredrik Bäck 23,30
3. Karin Bäck 25,30
4. Maria Westher 29,30
4. Therese Westher 29,30
Mellanbanan 4,0 km
1. Jimmy Westher 26,00
2. Christer Nälemark 35,55
3. Håkan Pettersson 39,00
4. Arne Welander 42,10
5. Robert Säker 48,25
6. Oskar Palme´r 51,15
7. Ann-Marie Dahlskog 52,15
8. Roland Pihl 54,25
9. Johanna Lepistö 67,05
Långa banan 5,6 km
1. Bengt Gruvberger 40,40
2. Lennart Sibeck 42,25
3. Oskar Sibeck 43,35
4. Bengt Holm 44,50
5. Henrik Pihl 45,55
6. Gunilla Ahlqvist 47,00
7. Per Pettersson 47,22
8. Berndt Eriksson 49,15
9. Hans Pettersson 50,25
10. Sven Dahlskog 51,15
11. Bosse Gustafsson 52,20
12. Emma Dahlskog 59,30
13. Sara Dahlskog 60,35
14. Lars Nilsson 71,25


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12