Stad-OL 00-02-13

Start och Mål vid klubblokalen Loviselund. 
Banorna var denna gång strängade på båda sidor av E18 åt Örebrohållet. 
Vårvindar friska lekte och viska', Möckeln gick upp och många sprang sig trötta.

Banläggare : Bo Gustafsson

LÅNGA BANAN ~ 8 KM 
   
(20 kontroller i valfri ordning)

1. Lars Christensen 47.30

2. Linda Ryen 48.55

3. Jonas Thelander 49.40

4. Mats Welander 52.15

5. Christer Nälemark 55.40

6. Anders Haglund 57.15

7. Sven-Erik Brodin 59.10

8. Lennart Nordström 65.20

9. Folke Andersson 73.35

MELLANBANAN ~ 5.5 KM 
   
(15 valfria kontroller i valfri ordning)

1. Bengt Gruvberger 33.20

2. Per Pettersson 34.40

3. Bernth Eriksson 36.25

4. Emma Dahlskog 39.30

5. Robert Säker 42.05

6. Ann-Marie Dahlskog 44.20

7. Sara Dahlskog 45.10

8. Sven Dahlskog 48.45

9. Ingbritt Nordström 56.50

KORTA BANAN ~ 3 KM 
     (10 valfria kontroller i valfri ordning)

1. Marie Pettersson 31.00

Nästa STADS-OL går om fjorton dagar 
söndagen den 27 februari vid Loviselund.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12