Stads-OL Motion 2009-01-08

De 28 st som deltog fick lite svårare banor än vad de räknat med. De som
bemästrade det bäst var på långa banan Per Jansson, på mellanbanan
Anders Haglund och på den kortaste banan for Kjell Norlin fram som ett jehu.
 
Långa banan 7,7 km
1 Per Jansson 47,55
2 Henrik Lindblad 51,40
3 Mats Welander 53,17
4 Marie Pettersson 54,19
5 Christer Persson 55,44
6 Mats Haglund 56,32
7 Lars-Olov Eriksson 59,38
8 Patrik Norlin 61,15
Mellanbanan 5,0 km
1 Anders Haglund 41,44
2 Tommy Karlsson 42,33
3 Ulf Nordzell 44,26
4 Christer Nälemark 47,50
5 Bernt Eriksson 48,14
6 Martin Eriksson 52,20
7 Bo Winqvist 59,11
8 Lars Brorsson 60,21
9 Thomas Björkroth 61,25
10 Liselotte Lundberg 66,25
Anki Karlsson
Korta banan 3,0 km
1 Kjell Norlin 25,55
2 Louise Winqvist 29,50
3 Elin Lindberg 51,57
4 Elin Lindblad 35,43
5 Stina Lindberg 37,47
6 Håkan Lindberg 37,48
7 Björn Björkroth 41,15
8 Maja Welander 44,05
9 Amanda Jansson 44,15

 


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2009-01-10