Motions-OL 99-05-11

60 Tappra, med stort T, sprang i regn och tre plusgrader.

Banläggare Bernt Eriksson

Korta banan

1.

Maria Westher

 

28.50

2.

Ann-Marie Dahlskog

RUE 5

32.20

3.

Börje Öhrman

GMC

33.40

4.

Petra Holm

 

36.10

5.

Åsa Pettersson

Djerf

38.15

6.

Johanna Lepistö

Djerf

39.20

7.

Helena Lepistö

Djerf

40.20

8.

Olle Wedin

 

42.45

9.

Fredrik Svensson

Djerf

49.15

10.

Birgitta Hansson

Djerf

53.00

11.

Fredrik Bäck

Djerf

62.50

12.

Marianne Gustafsson

Nordic Synthesis

63.00

13.

S ven Ohlin

DOK

76.00

14.

I.Wedin

Djerf

120.00

14.

K. Nykvist

Djerf

120.00

Mellan banan

1.

Hans Ring

Promek

40.50

2.

Linda Fahlen

 

45.05

3.

Mats Tegemyr

Assi Domän

49.20

4.

Christer Nälemark

 

50.20

5.

Sven Åke Jern

GUP

51.30

6.

Börje Muller

 

52.10

7.

Ulf Nordzell

Nordic Synthesis

53.50

8.

Anders Brandt

RUS 3

54.05

9.

Sven E. Hultman

Moelven

55.15

9.

Roland Kvist

Djerf

55.15

10.

Bo Gustavsson

BG Chemicals

55.30

11.

Christian Bergman

 

56.00

12.

Jessica Mogren

Hällefors OK

56.05

13.

P-A Peterson

 

56.30

14.

Jan Olof Wiklund

Granbergsdal. IF

56.35

15.

Stig Nilsson

RUE 4

57.15

16.

Håkan Kjellberg

 

57.15

17.

Emma Dahlskog

Djerf

61.30

18.

Sven Dahlskog

Komik

62.35

19.

Bo Strinnholm

SKA

63.20

20.

Svante Ståhl

 

63.50

21.

Anders Haglund

Djerf

66.00

22.

Sara Dahlskog

X2000

67.00

23.

Bengt Holm

Skanska

67.50

24.

Lennart Brattström

Haren

70.40

25.

Berndt Eriksson

 

80.30

26.

Tore Olsson

Djerf

142.30

1 deltagare bröt.

Långa banan

1.

Göran Svensson

Djerf

46.55

2.

Oskar Sibeck

X2000

52.00

3.

Jan Olof Bäck

H FLG

53.55

4.

Mikael Christensen

 

55.00

4.

Håkan Johansson

RUS 3

55.00

5.

Walter Keller

RUS 3

56.05

6.

Gunnar Östlund

 

57.00

7.

Bengt Gruvberger

Djerf

57.15

8.

Larsa Ericsson

KVV

58.50

9.

Magnus Hedlund

Granbergsdals IF

59.00

10.

Lennart Henriksson

Djerf

59.20

11.

Mats Folker

Djerf

59.30

12.

Mats Haglund

Djerf

60.40

13.

Kjell Eriksson

Edmund

61.10

14.

Magnus Josefsson

 

64.00

15.

Hans Pettersson

FAÅ/XMU-H3

67.40

1 deltagare bröt


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2010-04-21