Lång KM 2007-09-30

Tävlingen avgjordes vid Valåsen i regnigt väder.
Banläggare Lars Nilsson och Hans-Eric Jansson

Korta banan
1. Louise Winqvist                28.10
2. Björn Björkroth                 38.55
Mellan banan 
1. Tommy Carlsson               31.55
2. Anders Elofson                  32.50
3. Linda Ryen                        34.50
4. Anna Brodin                      36.05
5. Veronica Ljungström        36.50
6. Lars Broström DOK         41.45
7. Martin Ericson                  43.08
8. Thomas Björkroth             47.34
Långa banan
1. Kenneth Ljungström           34.05
2. Tord Karlsson                     39.34
3. Lars Christensen                 40.40
4. Klara Larslin                       42.45
5. Ulf Nordzell                        42.55
6. Christer Nälemark               43.30
7. Mikael Larslin                     43.55
8. Larsa Ericson                       46.47
9.Hans Pettersson                    49.40

 

Bana 1. 1910m
Kristina Carlqvist OK Djerf 17.44
Maja Welander OK Djerf 31.36
Bana 2.  2500m
Martin Ericsson OK Djerf 26.24
Bana 3.  3320m
Ingemar Ziljat OK Djerf 32.37
Bengt Gruvberger OK Djerf 33.57
Linda Ryen OK Djerf 36.49
Kjell Eriksson OK Djerf 36.56
Yngve Johansson KOK 39.05
Lars-Erik Larsson DOK 39.59
Krister Kjellgren OK Djerf 40.55
Ann- Marie Ericsson KOK 40.57
Roland Öhman KOK 43.44
Britt Sjögren KOK 44.50
Catarina Carlqvist OK Djerf 46.07
Ingemar Haglund OK Djerf 46.31
Annika Ljungberg OK Djerf 49.28
Ann-Sofie Welander OK Djerf 50.07
Jan Pahnke KOK 51.35
Sven Dahlskog OK Djerf 60.56
Arne Welander OK Djerf 60.59
Gunnar Nyman OK Djerf 67.31
Helene Svensson KOK 71.14
Arne Bengtsson OK Djerf 83.47
En löpare utgick    
Bana 4.
Jan-Olof Bäck OK Djerf 35.23
Stefan Gunnarsson KOK 41.10
Sven Erik Brodin OK Djerf 42.11
Lars-Olov Ericsson OK Djerf 45.43
Bana 5.
Göran Svensson OK Djerf 59.34
Urban Ljungberg OK Djerf 61.25
Per Fredberg KOK 63.34

 

 


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-12-02