Stads-OL 2006-12-14
Jaktstart

Plats: Klubblokalen
Banläggar
e: Maria Brodin

Alla deltagare hade samma sista kontroll. Alla hittade den på korta och mellanbanan.
Dock var det endast en deltagare på långa banan som hittade den. Alla blev i alla fall godkända eftersom detta troligen berott på att kontrollen blåst ner på slutet.

Korta banan
1. Sofie Karlsson 23.05
2. Lennart Nordström 26.35
3. Lars Broström 27.23
4. Thomas Björkroth 28.00
5. Ann-Marie Dahlskog 28.39
6. Louise Winqvist 29.29
7. Alexander Sunesson 36.20
1 deltagare bröt.  
Korta banan sammanlagt efter jaktstarten
1. Lars Broström +0.00
2. Sofie Karlsson +2.42
3. Lennart Nordström +3.12
4. Thomas Björkroth +5.07
5. Ann-Marie Dahlskog +5.46
6.Louise Winqvist +7.09
Mellanbanan
1. Jesper Nordengren 33.38
2. Lennart Sibeck 39.56
3. Bernth Eriksson 39.57
4. Bo Gustafsson 42.35
5. Martin Ericsson 46.58
6. Sven Dahlskog 47.28
7. Tommy Elfstrand 47.59
Mellanbanan sammanlagt efter jaktstarten
1. Martin Ericsson +0.00
2. Bernth Eriksson +5.20
3. Jesper Nordengren +6.40
4. Lennart Sibeck +8.24
5. Bo Gustafsson +8.33
6. Sven Dahlskog +13.30
7. Tommy Elfstrand +13.31
Långa banan
1. Kenneth Ljungström 54.41
2. Henrik Lindblad 54.44
3. Linda Take 55.41
4. Tord Karlsson 65.25
5. Hans Pettersson 80.03
6. Veronica Ljungström 82.11
7. Klara Larslin 82.11
Långa banan sammanlagt efter jaktstarten
1. Veronica Ljungström +0.00
1. Klara larslin +0.00
1. Linda Take +0.00
1. Kenneth Ljungström +0.00
5. Tord Karlsson +2.44
6. Hans Pettersson +7.22
En deltagare bröt.  

 

 


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12