Stads-OL 2006-11-02

Plats: Klubblokalen.
Banläggare: Klara och Albin Larslin

KORTA
1. Lennart Nordström 29.32
2. Ann-Marie Dahlskog 35.20
MELLAN
1. Jesper Nordengren 38.34
2. Lennart Sibeck 40.55
3. Krister Kjellgren 42.34
4. Kjell Carlström 43.25
5. Sven Dahlskog 45.44
6. Larsa Ericson 51.41
LÅNGA
1. Conny Svanberg 44.26
2. Christer Nälemark 59.54
3. Folke Andersson 75.20
En deltagare utgick.  

 

 


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12