Motions-OL 2005-08-16

Mårten Martinsson segrade på långa banan och Ann-Marie Dahlskog på korta. 
På mellanbanan vann Gunilla Ahola Krister o Evert Kjellgren var banläggare och funktionärer. Antalet startande var 66 st i det härliga sensommarvädret.

 
Korta banan 2,8 km
1 Ann-Marie Dahlskog 30,40
2 Emma Elofson 31,05
3 Martin Ericson 32,00
4 Sven Erikson 32,05
5 Larsa Ericson 32,10
6 Berndt Erksson 34,10
7 Birgitta Norman 34,53
8 Sofie Karlsson 34,58
9 Agneta Larsson 36,10
10 Lars Nilsson 43,10
11 Louise Winqvist 45,44
12 Ragnar Petersson 46,33
13 Lennart Johansson 48,56
14 Thomas Björkroth 50,20
Mellan banan 4,3km
1 Gunilla Ahola 32,50
2 Hans Ring 34,25
3 Bernth Eriksson 35,28
4 Hans-Erik Nilsson 37,02
5 Larserik Larsson 37,12
6 Per Ljungström 38,25
7 Åke Ivansson 38,30
8 Björn Svensson 39,35
9 Kjell Carlström 40,30
10 Sven Dahlskog 40,37
11 Hilda Sibeck 40,50
12 Per-Johan Lindberg 41,30
13 Lars Hansson 41,40
14 P-A Peterson 43,00
15 Roland Quist 43,20
16 Per-Erik Lilja 43,43
17 Tomas Olsson 44,40
18 Ulf Nordzell 44,55
19 Sören Carlsson 45,00
20 Jan Hansson 45,37
21 Johan Frisk 45,40
22 Arne Östlund 47,25
23 Claes Lindgren 48,45
24 Marga Carlsson 49,47
25 Folke Andersson 49,38
26 Mats Vogel 50,10
27 Bo o Marianne Gustafsson 50,40
28 Arne Bengtsson 54,25
29 Sven-E Hultman 54,57
30 Arne Welander 55,19
31 Pär-Yngve Andersson 57,32
32 Siv Pettersson 57,38
33 Erling Carlsson 65,00
34 Karl Hagberg 66,00
35 Gunnar Nyman 68,40
36 en saknar kontroll 2  
Långa banan 6,3 km
1 Mårten Martinsson 31,41
2 Håkan Pettersson 39,07
3 Mats Welander 39,17
4 Lars Christensen 39,43
5 Oskar Sibeck 40,53
6 Anders Pelander 43,31
7 Kjell Eriksson 44,33
8 Stig Nilsson 44,58
9 Tore Martinsson 46,10
10 Tord Karlsson 46,28
11 Mikael Larslin 50,40
12 J-O Bäck 51,54
13 Kenneth Ljungström 52,38
14 Christer Nälemark 54,10
15 Hans Pettersson 54,30


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12