Motions-OL 2005-06-14

Tävlingen hölls på Storängens karta. Banläggare var Folke Andersson med bisittare Anita Andersson och Victor Lundmark. Det var en trevlig tävling i den vackra försommarkvällen med spännande uppgörelser i banorna och med små marginaler mellan de tävlande.

 

 
Korta banan
1. Moa Olsson 30,22
2. Birgitta Norman       39,58
3. Siv Andersson          43,39
4. Berndt Eriksson       51,42
5.Agneta Larsson         52,22
6.Sven Eriksson            54,39
7. Sofie Karlsson          56,14
8. B-M Karlsson           57,48
9. Louise/Bo Winqvist 64,01
10.Björn Björkroth       66,28
11.Lina Karlsson          70,22
12.Birgitta Hansson      86,51
13.K-Johan Svensson   89,15
14.Thomas Björkroth   89,15
Mellanbanan
1. Erik Haglund            36,40
2. Bengt Holm              37,24
3. Håkan Pettersson      37,36
4. Larserik Larsson       37,40
5. Fredrik Bäck             40,16
6. Anders Elofsson        40,16
7. S-E Brodin                40,55
8. Susanne Hedlund      41,42
9. Ulf Nordzell              42,31
10.Anna Brodin             43,45
11.Marga Carlsson        44,10
12.Sören Carlsson         44,42
13.Hans-Erik Nilsson    45,43
14.P-A Pettersson          47,46
15.Jonas Larsson           48,56
16.Per Erik Lilja            49,06
17.Arne Östlund            49,27
18.Arne Welander         49,49
19.Arne Bengtsson        52,51
20.Sven Dahlskog         54,37
21.Sara Dahlskog          54,31
22.Kjell Norlin              55,20
23.Bo/Mar Gustavsson 58,42
24.A-M Dahlskog         64,17
25.Tore Olsson             69,04
26.Rita Nordengren      74,33
27.Evert Kjellgren        77,26
Långa banan
1.Oscar Sibeck            29,32
2. Mats Welander        30,26
3. Jesper Nordengren   35,47
4. Jörgen Tolf               36,00
5. Lars Christensen      36,36
6. Magnus Hedlund      36,39
7. Linda Take               36,59
8. Albin Larslin            37,27
9. Tord Karlsson          37,44
10.Kjell Eriksson         38,41
11.Mats Haglund         39,52
12.Mikael Fjällryd       40,02
13.OH Eriksson           40,41
14.Stig Nilsson            41,42
15.Bengt Gruvberger   41,52
16.Marie Pettersson     43,05
17.Berndt Eriksson      45,22
18.Hans Pettersson      48,47
19.Ruth Bates              51,23
20.Patrik Norlin          58,02
21.Bertil Jansson         70,20


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12