Motionsorientering 98-06-09

Bråten
Banläggare: B Lindblad

LÅNGA BANAN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
16
19
20
21
22
23
24
25

Lars Christensen
Martin Ljungberg
Stig Nilsson
Pär Nyman
Urban Ljungberg
Mats Haglund
Håkan Fuhr
Kjell Eriksson
Christer Nälemark
Mikael Christensen
Susanne Johansson
Bernth Eriksson
Lennart Sibeck
Jenny Nilsson
Anders Haglund
Lennart Henriksson
Jan-Olof Bäck
Hans Pettersson
Gunnar Dotlund
Samuel Haglund
Anders Hagberg
Ulf Nordzell
Per-Johan Lindberg
Jan-Olof Wiklund
Bertil Jansson

42.28
43.32
45.52
46.05
47.18
47.49
48.18
56.16
52.28
52.33
54.21
57.06
58.27
58.42
59.18
59.31
59.31
59.31
59.45
60.08
61.31
62.06
63.42
64.36
73.01

MELLAN BANAN

1
2
3
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Anna Philipsson
Magnus Christenssen
Roland Qvist
Sven-Erik Hultman
Lars-Olav Eriksson
Mats Tegmyr
Emma Dahlskog
Hans-Erik Nilsson
Bengt Holm
Håkan Philipsson
Tomas Söderqvist
Berndt Eriksson
Lars Nilsson
Johan Olsson
Ulla Gustavsson
Arne Bengtsson
Kurt Engström
Tore Olsson
Lennart Brattström
Börje Öhrman
Enar Samuelsson
Olle Wedin

33.01
35.42
38.59
38.59
39.45
39.52
46.08
47.05
47.06
48.33
49.05
49.51
54.15
54.32
55.02
55.36
56.01
57.52
60.22
72.45
77.55
83.01

KORTA BANAN

1
2
3
4
4
6
6
8
9
10
10
10

Sven Eriksson
Hilda Sibeck
Ann-Marie Dahlskog
Roland Andersson
Carin Vörde
Annika Kärkkäinen
Bo Pettersson
Torsten Jernberg
Alvar Wate
I Wedin
K Nyqvist
Gun Dahberg

26.29
30.22
31.37
31.37
34.39
34.39
36.36
37.01
73.45
78.41
78.41
78.41


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12