Resultatlista Motions-OL 01-05-08

Tisdagen den 8/5 genomfördes motionsorienteringen i ett strålande försommarväder runt OK Djerfs klubbstuga vid Våtsjön. Banläggare var Svante Ståhl. Återigen använde sig han sig av elektronisk stämpling vilket skapade långa diskussioner efteråt om förlorade sekundrar, alternativa vägval mm. Det var alldeles uppenbart att deltagarna trivdes och att man speciellt gladdes åt att se 86-årige Alvar Wates fortsatta tävlande och forcerande av terrängen trots fjolårets armbrott vid 5-dagars. Deltagarantalet blev under kvällen hela 84 stycken varav endast en ej kunde fullfölja.

Korta banan
1 Berndt Eriksson 25.23
2 Sven Eriksson 26.16
3 Anders Fredriksson 27.29
4 Åsa Pettersson 32.00
5 Bo Pettersson 33.15
6 Marie Pettersson 33.27
7 Siv Pettersson 34.23
8 Christina Johansson 34.47
9 Johan Andersson 41.17
9 Alexander Basson 41.17
10 Markus Ring 46.00
10 Filip Korneklint 46.00
10 Daniel Zetterqvist 46.00
10 Victor Nässlander 46.00
11 Carina Fredriksson 46.12
12 Henrik Jonsson 48.15
13 Birgitta Hansson 53.22
14 Rickard Jansson 55.01
15 Martina Frisk 55.38
16 Helena Lauri 59.06
17 Anneli Lauri 59.06
18 Gun Dahlberg 60.41
19 Svea Hedström 60.54
20 Alvar Wate 61.57
Mellan banan
1 Lars Jansson 35.52
2 Björn Svensson 36.28
3 Kjell Carlström 36.38
4 Anders Elofsson 37.49
5 Erik Vogel 38.54
6 Sören Carlsson 39.22
7 Conny Svanberg 40.14
8 Lillemor Nyberg 40.37
9 Anders Nyberg 40.40
10 Johan Frisk 42.17
11 Nils-Erik Andesson 42.48
12 Jan-Olov Wiklund 42.53
13 Krister Källgren 43.11
14 Hans-Eric Jansson 43.59
15 Bo Gustafsson 45.27
16 Mats Vogel 45.44
17 Jonas Larsson 46.52
18 Linda Fahlen 47.27
19 Arne Bengtsson 48.47
20 Sven Dahlskog 49.15
21 Tarmo Vehkamäki 53.23
22 Lennart Pepa 53.46
23 Kjell Eriksson 56.59
24 Magnus Johansson 57.45
25 Per-Åke Gustafsson 57.49
26 Enar Samulesson 58.58
27 Arne Östlund 59.28
28 Ann-Marie Dahlskog 59.50
29 Per-Y Andersson 60.37
30 Sandra Pettersson 60.38
31 Britt-Marie 61.16
32 Sven-Erik Utter 63.32
33 Kurt Engström 63.59
Långa banan
1 Henrik Lindblad 36.07
2 Bengt Gruvberger 36.34
3 Oskar Sibeck 36.36
4 Ingemar Ziljat 37.04
5 Mikael Fjällryd 37.20
6 Mats Folker 37.52
7 Jan-Olov Bäck 37.59
8 Mats Welander 38.19
9 Stig Nilsson 39.57
10 Lennart Sibeck 40.57
11 Peter Persson 41.15
12 Christer Nälemark 42.37
13 Gunilla Ahola 45.35
14 Bernth Eriksson 45.57
15 Lars Jakobsson 46.33
16 Mats Nilsson 46.59
17 Per-Johan Lindberg 47.00
18 Ove Nilsson 47.32
19 Emma Dahlskog 48.42
20 Hans Pettersson 48.47
21 Mikael Take 49.14
22 Mikael Lilja 49.43
23 Tord Karlsson 49.44
24 Leif Eriksson 50.33
25 Torbjörn Johansson 51.06
26 Per-Erik Lilja 51.36
27 Marie Eriksson 53.41
28 Orlä Christenssen 62.01
29 Bertil Jansson 62.22
30 Folke Andersson 110.02


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-04-12