10-talet75-års jubileum, O-ringen 2010

Vid årsmötet 2010 så lämnade Mats Haglund över ordförandeklubban till Mats Welander.

OK Djerf erbjöd sig att kunna hjälpa till med vissa uppdrag vid 5-dagars 2010, som hade centralorten i Örebro. OK Djerf fick i uppdrag att ta hand om Precisions-orienteringen, vilket var en helt ny erfarenhet för klubben. Det krävdes mycket utbildning under en kort tid. Klubben lyckades få fram mellan 40 till 50 funktionärer, som genomförde arrangemanget mycket bra, med tanke på den tidspress som rådde. Folke Andersson tog på sig uppgiften som tävlingsledare och Hans-Eric Jansson var biträdande tävlingsledare. Thomas Björkroth gjorde en stor insats genom att vara huvudansvarig för sekretariatet, med de speciella kunskaper som krävdes för detta och banläggarna fick ett stort ansvar genom att denna form av orientering är helt olik det som vi är vana vid.

2010 firade klubben 75 årsjubileum, då många medlemmar fick olika utmärkelser av både SOFT, VOF och VIF. Festen hölls i Källaren på Nya Folkets Hus och deltagarna fick möjlighet att se den nya klubblokalen. Alvar Wate som var med och startade klubben 1935 var en av de medlemmar som deltog.


Tidigare ordföranden Mats Haglund tillsammans med Alvar Wate

Fr o m 2010 så tog klubben över spårningen av ”Sinaispåret”, vid Villingsberg.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2011-01-19