00-taletSportIdent, SM guld, elitsatsning och lokalbyte

2000-talet inleddes med tre nya styrelsemedlemmar då Bengt-Eric Karlsson lämnade över ordförandeklubban till Bengt Gruvberger, Arne Welanders kassörsuppdrag övergick till Kurt Engström och Eva Zethelius ersattes av Monica Palmér som sekreterare. 2005 blev Mats Haglund invald som ordförande.

Diskussioner fördes angående att bilda en tävlingsklubb tillsammans med Djerf, DOK och KOK, men det har istället utvecklats till ett nära samarbete mellan klubbarna då det gäller både tränings- och motionsarrangemang. OK Djerf och DOK har dessutom samkört Letälvsträffen/Boforsloppet sedan 2007.

Klubben har sedan år 2000 investerat i SportIdent vilket har bidragit till en förnyelse och ett mer lätthanterligt system för orienteringssporten. Målet är fortfarande år 2010 att detta system ska användas mer även vid tränings- och motionsorientering. Motionsorienteringen är en populär aktivitet i klubben.

Under 2000-talet gjordes satsningar på att få in mer elitverksamhet i klubben och de högsta resultaten nåddes på damsidan. Störst framgångar hade klubben genom Linda Take som även varit med i Orienteringslandslaget, liksom Åsa Zetterberg/Eriksson som varit med i landslaget genom ÖSeT. Av juniorerna presterade Maria Westher och Marie Pettersson de bästa resultaten. Marie Pettersson premierades för sina resultat vid OL-galan 2006 och Marie Westher tog 2008 ett SM guld i sprint.


Linda Take och Maria Westher


Marie Pettersson


Åsa Zetterberg-Eriksson

Ungdomsverksamheten har varit framgångsrik med ett bra deltagande i de yngre åldrarna vid både träning och tävling. Ett mycket positivt arrangemang har varit klubbens anordnade av nybörjarkurser och av ”Skogslekis” för barn från fyra års ålder som har fått delta i olika aktiviteter vid Djerfstugan. Antalet deltagande barn har varit mellan 40 till 60 stycken per tillfälle och det har varit ett positivt sätt att få visa upp vår fina klubbstuga och dess omgivningar för kommuninnevånarna. År 2008 gjordes en sammanslagning av OL- och ungdomssektionen för att värna om klubbens satsning på både träning och tävling för både seniorer och ungdomar.

Klubben har mellan åren 2000 till 2010 nyproducerat och reviderat kartor, bl a ”Mossberga”, Båsbergen”, ”Kedjeåsen” och ”Stegelvikshöjden”. År 2008 beslutades att OK Djerfs kartor skulle förvaras i en ”nationell kartbank”. Värmlands Orienteringsförbund samordnade 2009 ett anbud från alla orienteringsklubbar i Värmland, för att få tillgång till en databas där föreningarna kommer att kunna rekvirera underlag av en topografisk karta där man får fram kurvbilden, vid framställning av en ny karta.

Djerfstugan med sin vackra omgivning är en stor tillgång för klubben tack vare allt ideellt arbete som läggs ner av många medlemmar. 2008 så inköptes en sanitetsvagn som placerades vid Djerfstugan med både handikapptoalett och vanlig toalett och en ny avloppsanläggning iordningställdes 2009.

Förutom den skötsel som sker av byggnaderna och omgivningen vid Djerfstugan, så erbjuds även fina möjligheter till löpning och på vintern sköter ”Skoterpatrullen” om, så att det finns fina skidspår både på sjön och i skogen om vädret tillåter. I stugan fortsätter försäljningen av våfflor varje lördag och söndag mellan den första januari till den sista mars.

Det ideella arbete som genomförs är en förutsättning för att klubben ska kunna fortsätta att ha en bra verksamhet som riktar sig till alla åldrar, eftersom de kommunala bidragen minskar. En viktig inkomstkälla för klubben är även försäljningen av julgranar och deltagande i älgdrev, som även detta är ett ideellt arbete som utförs av klubbmedlemmar och som kräver mycket arbete av de som deltar. 2004 fick OK Djerf erbjudande från Karlskoga Kommun att ta hand om skötseln av Lunedsleden och därefter har den varit ett inslag i Karlskoga Kommuns årliga friskvårdssatsning, då vandring genomförs i början av juni varje år. Klubben har även hand om en del av Bergslagsleden som även den är välskött.

Fr o m 2009 så har klubben genom ÖSeTs försorg tagit över skötseln av Bråtenspåret på vintern och klubben fick återigen byta klubblokal och vid mellandagarna flyttade vi in i Nya Folkets Hus.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2011-01-19