30-taletPionjäranda och aktivitet till tusen

Hela 40-talet präglades av våldsam aktivitet av klubbens medlemmar. Historieläsaren inser snabbt att vad som uträttades och uppnåddes under detta decenium utgör grundstenarna till OK Djerf. Framför allt var det på tre områden som klubben utmärkte sig speciellt, nämligen

  • tävlingsresultat
  • nybyggaranda
  • egna arrangemang

Tävlingsframgångarna var otaliga. DM-tecknen formligen ramlade in och flera placeringar bland de 10 främsta pa SM noterades, bl.a. en 5:e plats i SM-kavlen 1942. Mest uppmärksammad blev dock Nils Axelssons och Gunnar Jarlemarks seger i den första 3-dagars fjällorienteringen i Jämtlandsfjällen, ett mandomsprov som gav eko i radio och press.

Som redan nämnts byggde medlemmarna redan under klubbens andra verksamhetsår en hoppbacke i Granbergsdal. Nybyggarandan fanns alltså med redan från starten och när Bofors Nobelkrut 1942 skänkte en manskapsbarack till klubben så blev detta grunden till fritidsanläggningen Djerfstugan vid Våtsjön. Hoppbacken Granbergsdal blev inte gammal, den fälldes nämligen för att få mera virke till stugbygget!

Djerfstugan färdigställdes 1944 och kompletterades med separat bastu. uthus, brygga m.m. några år senare.

Att hoppa i backe var nödvändigt tyckte många Djerfare så därför flyttades intresset från Granbergsdal till backen på Räväsen vid Lustighej. Efter ombyggnad blev den återinvigd 1945 och fick el. belysning året därpå.

Djerf har gjort sej känt som god tävlingsarrangör och även i detta sammanhang var 40-talet en aktiv period. Bl.a. ställdes hela funktionärsstaben till förfogande för SM-kavlen i Filipstad 1943. Den egna nationella tävlingen växte i omfång år från år och 1947 gick den för första gången under namnet "Boforsloppet" då AB Bofors skänkte det förnämliga lagpriset "Guldskottet". Inte mindre än 450 deltagare!

Som föregångare för internationella kontakter återupptog Djerf fredsåret 1945 kontakten med Tanums IL i Norge, deltog i klubbmatcher mot Tyrings IL, samt hade både norskt och finskt deltagande i Boforsloppet vilket var ovanligt på den tiden.

Martallen Internt hände det också en hel del, bl. a. kan noteras att första årgången av Martallen utkom redan 1941. KM, den första klubbtröjan (vinröd) samt damgymnastiksektionen kom till först 1949 liksom driften av Karls-Åby bastun i egen regi. Nämnas bör också att vid sjön Leken infångades de s.k. Våtsjö-vandalerna som under en lång tid åstadkommit stor förödelse bland sommarstugorna i området bl.a. Djerfstugan. Försäkringsbolag skänkte två fina priser som fortfarande vandrar inom klubben.

Klubbtidningen Martallen utkom i 40 år för att 1990 läggas i träda på obestämd tid.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-25