30-taletDet började 29 November 1935

I slutet av 1920-talet kom den då mycket okända orienteringsidrotten till Karlskoga med inflyttande "utbölingar". De anslöt sig till Karlskoga IF, som var den stora idrottsföreningen i "byn". Karlskoga var ju på den tiden endast en liten kyrkby. Under 1930-talet var KIF genom sin orienteringssektion en av distriktets framgångsrikaste klubbar.

Ekonomiska problem blev den egentliga orsaken till en utbrytning och bildandet av en specialklubb. Till KIF:s årsmöte 1935 inlämnades en motion om att klubben skulle upphöra med orientering. Motionen bifölls.

Den 14 november 1935 bildades en interimsstyrelse för att undersöka intresset för bildandet av en specialklubb i orientering. Även skidor och friluftsliv skulle finnas på programmet.

Elsas Konditori
Elsa Erikssons Konditori
Det var här det började. Elsa Erikssons konditori, Kanongatan 51
skulle idag ha legat mitt på E18 rakt söder om Centralplan.

Djerf = dristig, oförvägen

Den 29 november 1935 bildades på, Elsa Erikssons Konditori, den nya klubben under namnet Orienteringsklubben Djerf. Bland namnförslagen från Riksidrottsförbundet kan bl.a. nämnas: Anabasis, Dynamit (ej otänkbart med tanke pa Nobelkrut), Gylfe, Lättfote och Mysing. Till den första styrelsens heder skall väl sägas att de var förutseende nog, att inte välja något av dessa namn. Istället blev det alltså Djerf, som med sin gammalstavning betyder djärv = dristig, oförvägen.

1936 instiftades klubbmärket: en flygande örn (Värmlandsörnen) och namnet Djerf i svart på gul botten. I februari arrangerade Djerf sin första tävling som var en skidtävling i Granbergsdal, och den 26 april deltog för första gången Djerfare i en orienteringstävling (Katrineholm).

I maj anordnades de första nybörjarkurserna och aktiviteten var god det första året. Styrelsen höll inte mindre än 26 sammanträden. Styrelsen skickade bl.a. ut en uppmaning till klubbmedlemmarna, som skulle kunna vara aktuell ännu idag:

"Styrelsen vill rikta en maning till alla klubbens medlemmar att med all kraft gå in för att göra klubbens namn känt och aktat. Endast genom ett aldrig svikande intresse kan en sammanslutning som vår bestå och om blott varje medlem offrar en del av sin egen bekvämlighet för det gemensammas bästa skull är det vår förvissning att av Djerf kan skapas en såväl inom som utom idrottskretsar respekterad och aktad idrottsklubb".

Om vi hittills lyckats överlåter vi åt läsarna att bedöma.

1937 i december insändes anmälan till Svenska Orienteringsförbundet, som senare skulle bildas. Djerf är alltså äldre än Orienteringsförbundet. Före dess bildande hörde orienteringen hemma under Riksidrottsförbundet. Antalet medlemmar var 195 och Solhem i Granbergsdal var träffpunkten. I Granbergsdal färdigställde klubben en skidbacke som tillät hopp på 14 m.

Ovädersmolnen hopades över Europa. Detta medförde en hel del restriktioner för orienteringen t.ex. transporter genom extratåg, gengasbussar och inte minst cykel. Trots detta arrangerade Djerf 1939 sin första DM-tävling, och året därpå svarade klubben för funktionärsstaben vid Svenska Mästerskapet (SM) i orientering för herrar i Rockesholm. Samma år utgavs det välkända och populära Fyrstadsbladet.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-25