O-ringen 2017 i Värmland

Som du säkert känner till kommer O-ringen 2017 att arrangeras av värmländska OL-klubbar med centralort i Arvika.

Arbetet med arrangemanget startade under förra hösten och har kommit en bra bit på väg. Diskussioner med Arvika kommun om centralorten är påbörjade och ursprungligt förslag på 22 etappområden är nu bantat till 6 prioriterade. Beslut kommer att fattas under sommaren 2014 var etapperna ska vara.

Generalsekreterare och ledningsgrupp kommer att besöka klubbarna i östra kretsen (KOK, DOK och Djerf) och berätta allt om arrangemanget för samtliga som är intresserade. Jag är mycket imponerad över hur långt man redan kommit i planeringen.

Hoppas verkligen att du kommer till mötet och ser vilket jättearrangemang vi kommer att arrangera.

När: måndag 5 maj kl.18.30

Var: KOK´s klubbstuga Hultet

Välkomna!

Per Pettersson och Mats Welande


Mer information om O-ringen 2017 i Värmland

2017 års upplaga av världens största orienteringsäventyr, O-Ringen, kommer att arrangeras i Värmland med Arvika som huvudort. Under tisdagens presskonferens presenterades det att folkfesten återvänder till Värmland. Mellan 20-25 000 orienterare beräknas delta vilket innebär att Arvikas folkmängd dubbleras under O-Ringen.

O-Ringen är tillbaka i Värmland 2017, vecka 30. Senast Värmland arrangerande O-Ringen var 1996 då med Karlstad som huvudort, och nu nästan 20 år senare blir det tredje gången som arrangemanget gästar länet. – Konceptet med Arvika som huvudort erbjuder både bra tävlingsterräng och närhet till olika aktiviteter och besöksmål, Arvika är en pärla, säger Henrik Boström, Vd vid O-Ringen.

– Att få ett så pass stort idrottsevenemang som O-Ringen till Värmland är naturligtvis glädjande för både kommunerna, näringslivet och våra idrottsföreningar, säger Örjan Beckius ordförande i Värmlands Orienteringsförbundet och även sammankallande i arbetsgruppen som har arbetat med Värmlands ansökan.

Senaste gången vi arrangerade O-Ringen i Värmland så deltog drygt 16 000 orienterare och med bra tävlingsområden med fin Värmlandsterräng räknar vi med att locka minst lika många, säger Örjan. Förutom ett stort antal deltagare från Sverige så ska vi också jobba hårt för att få många norska deltagare, som i och med närheten till Arvika kan komma att delta. Totalt sett så brukar O-Ringen ha mellan 20-25% utländska deltagare, avslutar Örjan.

Arvika blir alltså orten där O-Ringen kommer att förlägga sin O-Ringenstad med cirka 3000 campingplatser och tillhörande torg där det kommer finnas möjligheter till mat, underhållning, sporttält och marknadsgata. Det finns gott om både lämpliga och bra tävlingsområden på nära avstånd till Arvika, och det blir en ny intressant terräng för O-Ringen deltagarna. Detta sammantaget gör att det finns fina förutsättningar för ett O-Ringen av högsta kvalité med utmanande terräng och attraktiva aktiviteter runt arrangemanget, något som bidrar till att besökarna kommer att trivas i Värmland.

Bakom O-Ringen i Värmland står 20-talet värmländska orienteringsklubbar. Arvika kommun står bakom ansökan och kommer som värdkommun att vara med och bidra i både planeringen och genomförandet av arrangemanget. Även Länsstyrelsen som Visit Värmland stödjer och välkomnar det kommande arrangemanget.

 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-05-27