OK Djerfs årsmöte 12 februari

Onsdag 12 mars avhölls årsmöte för OK Djerf i café Pumphuset som ligger granne med Djerfs klubbstuga. Mötesdeltagarna serverades kaffe och mini semla under mötet. Totalt kom ca. 30 medlemmar till mötet.

Möteslokalen i Gamla Pumphuset... sett lite från ovan (= balkongen)

De sedvanliga punkterna på dagordningen genomlöptes. Värt att notera är:

Nya styrelsemedlemmar valdes in

punkt Bo Winqvist som sekreterare
punkt Louise Winqvist och Anders Wahlström som suppleanter
punkt Omval av några styrelsemedlemmar skedde
punkt Mats Welander som ordförande
punkt Lennart Nordström och Per Pettersson som revisorer
punkt Håkan Lilja som revisor suppleant
punkt Peter Olsson som ordförande för tekniksektionen
punkt En ny valberedning utsågs bestående av Monica Palmér, Anders Pelander och Björn Svensson

Ett stort antal priser och stipendier utdelades.

Priser

punkt Förtjänstmärket till Nils Näsman
punkt Favoriten till Björn Svensson
punkt Slitvargen till Tova Eriksson
punkt Talangen till Alexander Jansson
punkt Bästa tävlingsfunktionär till Viktoria Lindberg
punkt Veteranpriset till Kjell Eriksson
punkt Bästa tävlingsprestation till Frida Johansson

Stipendier

punkt Bröderna Axelssons minnesfond tilldelades Elin Lindberg
punkt Karlskoga Kommuns ungdomsstipendium till Tova Eriksson och Alexander Jansson
 


Slitvargen
Tova Ericsson


Talangen
Alexander Jansson


Bästa tävlingsprestation
Frida Johansson

     


Årets ledare
Björn Svensson


Djerfs förtjänstmärke
Mats Welander delar ut märket till Nisse Näsman

Inga motioner var inlämnade från medlemmarna, men flera av styrelsens inlämnade propositioner diskuterades innan beslut togs av årsmötet.

Vill du mer i detalj om vad som avhandlades så finns samtliga årsmöteshandlingar i klubbens dokumentarkiv på vår hemsida (klicka på "Dokument" till vänster).

Bo Winqvist 


Webmaster: bengt.gruvberger@gamla.okdjerf.se
Senast ändrad: 2014-05-27