Rapport /Dagbok/ Bergslagsleden 2013

 
 1. 23 april. Kontroll av rastplats: Tomt i vedförrådet, t.o.m. bräderna som tjänstgjorde som dörr var uppeldade.
   
 2. 6 maj. Akut: Med hjälp av "Hoss" levererades torr, kluven ved direkt till rastplatsen. Ett tidigare upplägg av virke forslades till rastplatsen och kapades i meterlängder.
   
 3. 10 maj. Kontroll och rensning av sträckan Ramundeboda - Linddalen. Bäverdammen vid Amperna utgör f.n. inget hinder för passage (vägen har höjts av Sveaskog) . Leden norr Momossen "breddades" vid sankmarken så flera alternativ erbjuds för undvikande de suraste passagerna. Rastplatsen städades och toaletten såpskurades.
   
 4. 16 maj. Kontroll och rensning av sträckan Sv Herrgård - Bäckelid.
   
 5. 17 maj. Sträckan Linddalen - Bäckelid rensades liksom övriga sträckor från vinterns härjningar - sju grova fällen med motorsåg och ett tjugotal smärre.
   
 6. Hela sträckan rensades på utsatta ställen med lilla trimmern . Noteras kan att problembarnet bäverdammen vid Amperna numera ej översvämmar leden. Rastplatsen städades och kvarglömda sopor medtogs i medhavd sopsäck.
   
 7. 9-10 juli. Hela sträckan fr Sv. Herrgård till Ramundeboda i söder har genomgåtts vad gäller kompletterande uppsättning av nya stolpar (3 st) med de nya riktn.pilarna. Utöver detta har bättrings-och nymålning genomförts samt en stor fallen fura över leden strax sö Östervik "öppnats". Översyn av rastplatsen med städning och uppfräschning av toan.
   
 8. 31 juli. Städning av rastplats, rensning av infart vid Svartå Herrgård och ledens passage vid Karlstorp.
   
 9. 28 aug. Översyn av rastplats: städning, påfyllning av kalk , såptvätt av toan och uppsågning i meterlängder av det sista kvarvarande virket.
   
 10. 20 sept. Säsongens sista besök på leden: översyn av rastplatsen med städning och på toan komplettering av kalkförråd och toarullar. För undvikande av att gå fel vid stigen till Bojegruvan kompletterades leden med en extra stolpe. Vidare: nästa år förser vi stigen till gruvan med fräscha riktningspilar.

Stort tack till Nils Näsman, Sven Karlsson, Lars-Olof Karlsson och "Hoss": ovärdeliga vid tunga lyft. När så manlig styrka ej krävs är hustru Birgit en stor tillgång.

Bilder från arbetet med Bergslagsleden hittar du här 

Enar Samuelsson/ledansvarig

PS:
Trevlig läsning i gästboken är några vandrares betyg att bäst är OK Djerfs välskötta rastplats: här finns allt, grillpinnar, kokkärl, gott dricksvatten, ved - torr ved.
DS.

Regionförbundet bjöd sö 13 okt som avslut på säsongen ledansvariga på en höstvandring: Bergslagsledens etapp 17 mellan Tivedstorp - Stenkällegården i vackra Tiveden. Vi började med en förmiddagsfika kl 09.00 i Tivedstorp, fortsatte till Kölnavattnet för rast och sedan vidare mot slutmålet Stenkällegården där en välförtjänt middag väntade. Vi hade då fått bekanta oss med varandra och vi hade fått uppleva en storslagen natur , lite annorlunda, då ju området är nationalpark.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2013-10-16