Nya rutiner för tävlingsanmälan

Våren närmar sig och det börjar bli dags att anmäla sig till årets tävlingar. Inför 2009 så har SOFT beslutat att byta ut Klubben Online till Idrott Online Klubb, men för oss Djerfare innebär detta ingen större förändring eftersom vi inte har vår hemsida knuten till dessa servrar.

Anmälningarna kommer att gå till på samma sätt som de senaste åren, dvs. via länken på vår hemsida till den nya Idrott Online hemsidan. Där finns sedan ytterligare en länk till det officiella anmälningssystemet och där sker anmälan som tidigare med samma lösenord osv.

Vill ni att någon ny person skall registreras är det som vanligt följande info jag vill ha:
Förnamn
Efternamn
Adress
Födelsedata (År-Mån-Dag)
SI-nr och klass kan ni lägga in själva vid anmälan, jag har inget ”register” över SI-pinnar.

Vi har även lagt upp ett ”Tävlingsforum” där vi vill att all information inför Tävlingar skall visas. Här skall man skriva om man vill ha skjuts eller kanske har en plats över i bilen. Vi kan också meddela ev. avresetider eller om man vill ha sällskap till en viss tävling. Detta forum skall inte konkurrera med vår riktiga anslagstavla utan enbart fokusera på OL-tävlingar och information kring dessa. Huvudskälet till att vi försöker med detta forum är att vi vill få till en ökad samåkning och därigenom tänka på miljön likväl som att vara kostnadsklok! Fungerar inte detta tar vi bort den!

Som tidigare är det bra om ni sparar dessa webb-adresser som favoriter om ni inte skulle komma in på vår hemsida ni skall anmäla er.

Henrik

henrik.lindblad1@telia.com


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2009-03-05