Resepolicy för OK Djerf

Allmänt

OK Djerfs resepolicy gäller för alla resor där klubbens medlemmar transporteras i samband med föreningens verksamhet, alltså även kortare resor från t ex klubblokalen till träningsskogen.

För att få ut ersättningar enligt resereglemente ska resepolicyn följas.

Längre resor ska planeras i god tid och vi ska ta största möjliga hänsyn till trafiksäkerhet och miljö. Resorna ska starta i så god tid att det finns marginal för oförutsedda stopp.

Resor med bil

Krav på förare:

 • Ska vara nykter och drogfri
 • Ska ha körkort (övningskörning kan accepteras om endast familjemedlemmar medföljer i bilen)
 • Ska följa gällande trafikregler och anpassa hastigheten till väglaget.
 • Ska vara utvilad och vid längre resor ha avbytare. Ingen ska köra mer än två timmar utan rast.
 • Ansvarar för att alla i bilen är bältade.
 • Ska inte prata i mobiltelefon utan handsfree.
 • Ansvarar för att fordonet är trafiksäkert.
 • Ansvarar för att passagrarna vistat trafiksäkert även utanför bilen vid stopp och raster.
 • Ska ha informerat sig om färdväg, trafiksituation och väglag.

Krav på bilen:

 • Däcken ska ha godkänt mönsterdjup, vid vinterväglag ska vinterdäck användas.
 • Bilen ska vara godkänd av Svens Bilprovning.
 • Den ska ha en tjänste vikt på minst 1000 kg.
 • Maxlasten får inte överskridas.
 • Lasten ska vara säkrad

Krav på passagerare:

 • Ska använda bilbälte.
 • Ska se till att föraren får en störningsfri miljö.
 • Ska inte uppehåla sig på vägbanan vid raster och ofrivilliga stopp.

Resor med minibuss

Krav på föraren (utöver krav vid resor med bil)

 • Ska vara minst 22 år och haft körkort i minst två år.
 • Ska ha erfarenhet av att köra minibuss.

Krav på minibuss (utöver krav på bil)

 • Äldre minibussar med bakhjulsdrift och/eller motor bak ska ej användas.

Krav på passagerare:

 • Samma som vid resa med bil.

Resor med buss

Krav på föraren (utöver tiläpliga krav som gäller vid bil/minibuss)

 • Ska ha minst 300 h körtid med buss de senaste 12 månaderna.
 • Ska följa arbetstidslagen och regler om kör och vilotider.

Krav på bussen:

 • Nackskydd ska finnas på alla platser
 • Bälten bör finnas på samtliga platser
 • Bussen ska ha ABS-bromsar som kontrollerats högst sex månader tidigare.
 • Bussen ska ha godkänd färdskrivare.

Krav på passagerare:

 • Samma som vid resa med bil.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-19