Aktivitetsredovisning ungdom

Vi har nu lagt upp en blankett för aktivitetsredovisningen på Internet, så att du enkelt kan ta fram den och fyll i. När du fyllt i uppgifterna på blanketten skall du skicka blanketten till Kenneth Ljungström som har hand om sammanställningen.

Blanketten är upplagd i Microsoft Excel format och kan öppnas direkt från Internet. Har du bara tillgång till Excel gör bara på följande sätt:

  • Klicka på symbolen nedan och hämtningen av blanketten startar. Eftersom aktivitetsblanketten inte är så stor tar den inte så lång tid att ladda hem den. Beroende på vilken Internetprogramvara, version och inställningar du använder händer något olika saker (Microsoft Explorer). Välj det som passar enligt följande.
     
  • Excel startas automatiskt och aktivitetsblanketten öppnas direkt i ett nytt fönster, utan att du själv gör något ytterligare val.

    eller
  • Du får upp en bild där du måste välja om Excel-dokumentet skall sparas på din hårddisk eller öppnas direkt. Välj "Öppnas direkt".
  • Skriv ut blanketten på din egen skrivare på vanligt sätt genom att välja "Skriv ut".
  • Om du vill spara blanketten på din egen hårddisk välj "Arkiv" och "Spara som".
  • Vidare instruktioner finner du i blanketten...

Lycka till!

Bengt Gruvberger


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2005-02-06