Träningsdagbok

Vi har nu lagt upp en träningsdagbok på Internet så att du enkelt kan ta fram den och fyll i. Inom elittruppen har man kommit överens om att använda den träningsdagbok som du kan ladda hem här.

Blanketten är upplagd i Microsoft Excel format och kan öppnas direkt från Internet. Har du bara tillgång till Excel gör bara på följande sätt:

  • Klicka på symbolen nedan och hämtningen av blanketten startar. Eftersom dagboken bara är c:a 30 kByte stor tar den inte så lång tid att ladda hem den. Beroende på vilken Internetprogramvara, version och inställningar du använder händer något olika saker (Microsoft Explorer eller Netscape Navigator). Välj det som passar enligt följande.
     
  • Excel startas automatiskt och träningsdagboken öppnas direkt utan att du själv gör något ytterligare val.

    eller
  • Du får upp en bild där du måste välja om Excel-dokumentet skall sparas på din hårddisk eller öppnas direkt. Välj "Öppnas direkt".
  • Skriv ut blanketten på din egen skrivare på vanligt sätt genom att välja "Skriv ut".
  • Om du vill spara blanketten på din egen hårddisk välj "Arkiv" och "Spara som".
  • Vidare instruktioner finner du i blanketten...

Lycka till!

Bengt Gruvberger


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2007-03-19