Reseräkningsblankett

Vi har nu lagt upp reseräkningsblanketten på Internet så att du enkelt kan ta fram den och fyll i. Reseräkningar skall lämnas in så snart som möjligt efter att resan har genomförts. När du är klar skickar du helt enkelt ifylld blankett till respektive sektions-ordförande för attest, innan den skickas till Kurt Engström (kurt.e@bahnhof.se). 

OBS! Spara inte reseräkningar till slutet på säsongen! 

När det gäller reglerna för reseersättning så kan du läsa resreglementet genom att klicka här eller läsa "den lilla gula" som du säkert har hemma.

Blanketten är upplagd i Microsoft Excel format (version 5.0 för att så många som möjligt skall kunna läsa formatet) och kan öppnas direkt från Internet. Har du bara tillgång till Excel version 5.0 eller senare gör bara på följande sätt:

  • Klicka på symbolen nedan och hämtningen av blanketten startar. Eftersom blanketten är c:a 220 kByte stor tar den lite tid att hämta hem... håll ut bara. Beroende på vilken Internetprogramvara, version och inställningar du använder händer något olika saker (Microsoft Explorer eller Netscape Navigator). Välj det som passar enligt följande.
     
  • Excel startas automatiskt och blanketten öppnas direkt utan att du själv gör något ytterligare val.

    eller
  • Du får upp en bild där du måste välja om Excel-dokumentet skall sparas på din hårddisk eller öppnas direkt. Välj "Öppnas direkt".
  • Skriv ut blanketten på din egen skrivare på vanligt sätt genom att välja "Skriv ut".
  • Om du vill spara blanketten på din egen hårddisk välj "Arkiv" och "Spara som".
  • Vidare instruktioner finner du i blanketten...

Lycka till!

Bengt Gruvberger


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2010-08-11