PreO kurs i Djerfstugan
2009-07-04

Bilder från Djerfstugan där banläggningskurs inför PreO arrangemanget 2010.


Jan Olov Wiklund, Britt-Marie Karlsson OK Djerf och Martin Fredholm OK Linne
diskuterar olika karttyper.


Håkan Almqvist som placerar ut kontroller.


Webmaster: bengt.gruvberger@swipnet.se
Senast ändrad: 2009-07-04