PM

Sprint-DM 2004
 
Onsdagen den 9 juni

 

 

 
 


 

 

Samling                     Djerfstugan. Vägvisning från E 18, 14 km öster om Karlskoga

 

Parkering                 På anvisad plats. Parkering –TC ca 300 m.

 

Startlista                   Anslås vid TC samt på OK Djerfs hemsida. http://welcome.to/okdjerf

Start                           Start 150 m . Första start kl 19.00. Gemensam start för de öppna klasserna klassvis. Kl 20.00, 20.05 och 20.10.

 

Stämpling                 Sport-ident.

 

Direktanmälan        3 öppna klasser, 2,7 km, 2,4 km och 1,9 km.  Anmälan möjlig från kl 17.30 till kl 19.00 på TC.  Föranmälan,  önskvärt , till tävlingssekreteraren senast måndag 7 juni kl 20.   Löparbrickor finns att hyra, kostnad 20 kr.

 

Hyrbrickor               Hyrbrickor utlämnas vid direktanmälan kostnad 20 kr. Ej återlämnad bricka debiteras med 250 kr.

 

Nummerlappar         Nummerlappar för H 21, D 21. Självservering vid start.

 

Karta                          Fuxboudden skala 1:5000, ekvidistans 5 m. Reviderad 2004, ON-kartor.

 

Terräng                     Skogsmark med många stigar, vägar och hyggen. Låg kupering. Växlande detaljrikedom och god framkomlighet.

 

Förbjudna                  En viltzon i NV och parkeringsplatsen  inom tävlingsområdet. Dessa är

Områden                   markerade på kartan men ej snitslade.

 

Dusch/Toa                Toaletter vid TC. Dusch inne eller bad ute.

 

Efteranmälan            Senast måndag 7 juni kl 20.00 på tel 0586-574 51.

 

Servering                  Servering av enklare slag finns.

 

Priser                        Plaketter i DM-klasser.

 

Huvud-                       Tävlingsledare                          Hans-Erik Jansson                               0586-541 45

funktionärer            Tävlingssekreterare                 Lars-Olov Ericson                                0586-574 51

                                    Banläggare                                Lars Nilsson                                          0586-555 46

                                    Pressvärd                                  Gunnar Nyman                                     0586 384 23

                                    Bankontrollant                          Rolf Larsson                                         0586-419 94

                                    Tävlingskontrollant                 Mattias Stanser                                    0586-587 44

 

                                                 VÄLKOMNA

                         OK  DJERF