OK Djerf, Karlskoga
inbjuder till

Sprint-DM 2004
 
Onsdagen den 9 juni

 

 

 
 


 

 

Tävling               Sprint-DM för Värmland.

 

Samling              Djerfstugan. Vägvisning från E18, 14 km öster om Karlskoga.

 

TC                       Mål, dusch inne, bad. TC ca 300 m från parkeringen. Enklare servering  finnes.

 

Start                    Första start kl 19.00 i tävlingsklasser. Gemensam start för öppna klasser klassvis, när tävlingsklasserna är klara.
Avstånd till start 150 m.

 

Stämpling          Enligt Sport-Ident. Ange eget bricknummer vid anmälan eller hyr bricka, 20 kr/st.

                             Borttappad bricka kostar 250 kr.

 

Karta                   Fuxboudden skala 1:5000, ekvidistans 5m. Reviderad 2004, ON-kartor. Laserutskrift.

 

Terräng              Skogsmark med många stigar, vägar och hyggen. Låg kupering. Växlande detaljrikedom och god framkomlighet.

 

Klasser               Tävlingsklasser

 

H65  1,8 km         H20  2,3 km         D20  1,8 km

H55  2,0 km         H18  2,3 km         D55  1,8 km         D18   1,8 km

                             H45  2,3 km         H16  2,0 km         D45  1,8 km         D16   1,8 km

H35  2,3 km         H14  1,9 km         D35  1,8 km         D14   1,9 km

                             H21  2,7 km         H12  1,9 km         D21  2,3 km         D12   1,9 km

 

Banlängderna motsvarar 15 min segrartid på respektive bana.

 

Öppna klasser

Herrar motion, ca 2,7 km                (samma bana som H21)

Damer motion, ca 2,3 km               (samma bana som D21)

Övriga motion, ca 1,9 km               (samma bana som HD12)

 

Dessa har gemensam start, klassvis omedelbart efter att tävlingsklasserna är klara.

 

Anmälan             Skriftlig anmälan ska vara oss tillhanda senast  tisdagen den 1 juni kl 20.00 på Klubben Online eller
skriftligt under adress OK Djerf, Box 212, 691 24. Direktanmälan  till öppna klasser fram till kl 19.00.

 

Efteranmälan     Senast måndag 7 juni kl 20.00 till tävlingssekreterare.

 

Anm.avgift         Tom HD16 35 kr, from HD18 80 kr. Efteranmälan tillägg 50%.

Direktanmälan finnes  i öppna klasser, avgift 30 kr för ungdomar, 60 kr för övriga.

Alla avgifter faktureras.

 

Startlista mm    PM, klubbstartlista, komplett start- och resultatlista kommer att finnas på OK Djerfs hemsida,
http://welcome.to/ok.djerf

 

Priser                 Plaketter i DM-klasser.

 

Huvud-                Tävlingsledare                                Hans-Erik Jansson                         0586-541 45

funktionärer     Tävlingssekreterare                       Lars-Olov Eriksson                        0586-574 51

                             Banläggare                                      Lars Nilsson                                    0586-555 46

                             Pressvärd                                        Gunnar Nyman                               0586-384 23

                             Bankontrollant                                Rolf Larsson                                   0586-419 94

                             Tävlingskontrollant                       Mattias Stanser                              0586-58744