Lilla VM

 

Omfattar alla ungdomsklasser upp till HD 16. Deltagande värmländska ungdomar får placeringspoäng i respektive klass, deltagarpoäng i in­skolning och U-klasser. Bofors­loppet är den andra av fem kval­tävlingar.

Obs! Både för- och direkt-anmälan i inskolnings-, H/D10, U1-U4, och öppna klasser.

 

PM

 

Boforsloppet 2004
en tävling med ungdomsprofil

lördagen den 1 maj

Klassisk distans
&
Lilla VM-kval

 

Äventyrsmöjligheter

 

Missa inte chansen att besöka
OK Djerfs samarbetspartner

Boda Borg

när du besöker Karlskoga. Förutom äventyrsbanorna finns utmärkta möjligheter att övernatta i Boda Borgs vandrarhem, där varje över­nattningsrum har ett spännande tema. Spring sedan Degerfors tävling på söndagen.

 

 
 
 

 

 

 

Samling                     Granbergsdal. Vägvisning från väg 243 Karlskoga – Gyttorp ca 10 km norr Karlskoga

 

Parkering                 På anvisad plats. Avstånd P – TC max 1500m.

 

Startlista                   Komplett startlista anslås vid TC. Startlista (klubb o total) och resultatlista kommer att finnas på OK Djerfs hemsida, http://welcome.to/ok.djerf

 

Efteranmälan            Senast tisdag 27 april. På tel : 0586-57451 vardagar 18 –19 eller på Klubben Online.

                                    För HD 10 fram till kl 10.30 tävlingsdagen, anmälan vid sekretariatet.

 

Direktanmälan        Öppna klasser 1-9, Inskolning,U1-U4. Anmälan mellan 09.30 -10.30. Löparbrickor finns att hyra, kostnad 20 kr. Alla avgifter faktureras.

 

Hyrbrickor               Hyrbrickor utlämnas vid direktanmälan kostnad 20 kr. Ej återlämnad bricka debiteras 250 kr.

 

Start                           Första start kl 11.00. Efteranmälda startar före kl 11.00. Nummerlappar i HD 10 - 16 samt HD 21, självservering vid start. Till start 2100 m .Väg med backe på slutet, orange/vit snitsel.  Inskolning har egen start 100 m från TC.

                                    Öppna klasser 1-9, Inskolning,U1-U4 använder startstämpling och har fri starttid mellan 11.00 och 12.30.

 

Vätska                 H 21, H 35, H 20 och Ö 9.

 

Mål                             Observera! Det finns två målfållor. HD 10 – 16 samt U1- U4 har fålla med hinderbana.                       

 

Karta                          Lersjön ON – kartor 2003, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m.

 

Terräng                     Skogsmark genomkorsat av skogsbilvägar o stigar. Måttligt kuperad terräng. God framkomlighet.

 

Maxtid                        2,5 timmar.

 

Dusch/Toa                Varmdusch. Toaletter vid TC och enklare vid start.

 

Viltzon                       Markerad med blågul snitsel.

 

Viltrapport                Sker vid målgång.

 

Sjukvård                   Finns vid TC

 

Prisutdelning           Priser t.o.m HD 20. för övriga skänks pengar till barncancerfonden. Inskolning, Ö1 och Ö2 efter målgång. Övriga när samtliga klasser är klara.

 

Miniknat                   Anmälan och start vid TC kl 9.30 – 10.45. Avgift 10 kr. Sportident används.

 

Barnpassning          Finns på TC från kl 10.00.

 

Servering                  Enklare servering finns på TC.

 

Sportförsäljning      BJ – sport.

 

Huvudfunktionärer             Tävlingsledare                      Hans-Erik Jansson                       0586- 541 45

                                                Tävligssekr                           Lars-Olov Ericson                        0586- 574 51

                                                Banläggare                            Bertil Jansson                               0586- 532 95

                                                Bankontrollant                      Owe Nilsson                                 0586- 72 84 78

                                                Tävlingskontrollant             Kalle Wickström                           0550- 104 43

 

Välkomna!