Lilla VM

 

Omfattar alla ungdomsklasser upp till HD 16. Deltagande värmländska ungdomar får placeringspoäng i respektive klass, deltagarpoäng i in­skolning och U-klasser. Bofors­loppet är den andra av fem kval­tävlingar.

Obs! Både för- och direkt-anmälan i inskolnings-, H/D10, U1-U4, och öppna klasser.

 

OK Djerf, Karlskoga
inbjuder till

 

Boforsloppet 2004
en tävling med ungdomsprofil

lördagen den 1 maj

Klassisk distans
&
Lilla VM-kval

 

Äventyrsmöjligheter

 

Missa inte chansen att besöka
OK Djerfs samarbetspartner

Boda Borg

när du besöker Karlskoga. Förutom äventyrsbanorna finns utmärkta möjligheter att övernatta i Boda Borgs vandrarhem, där varje över­nattningsrum har ett spännande tema. Spring sedan Degerfors tävling på söndagen.

 

 
 
 

 

 

 

Samling             Granbergsdal. Vägvisning från väg 243 Karlskoga-Gyttorp ca 10 km norr Karlskoga

 

Parkering         Avstånd parkering – TC Max 500 m

 

TC                      Servering, Barnpassning, Försäljning BJ-sport och Miniknat mellan 09.30-10.45 avgift 10 kr.

 

Start                   Första start kl. 11.00. Till start 1800 m, orange/vit snitsel. Inskolning annan start ca 100 m.

 

Karta                  Lersjön ON-kartor 2003, skala 1:10 000, ekvidistans 5 m.

 

Terräng             Skogsmark genomkorsad av skogsbilvägar o stigar. Måttligt kuperad terräng. God framkomlighet

 

Stämpling         Elektronisk stämpling ”Sport Ident”. Ange bricknummer vid anmälan. Brickor finns att hyra, 20 kr/st. Borttappad bricka debiteras med 250 kr.

 

Klasser              Huvudklasser                                                                           Utvecklingsklasser

Banor                 H 80        2400 m

                            H 75        2900 m                    D 75            2400 m                    U 4                      3400 m

                            H 70        4000 m                    D 70            2400 m                    U 3                      3040 m

                            H 65        4000 m                    D 65            2900 m                    U 2                      2470 m

                            H 60        4600 m                    D 60            3540 m                    U 1                      1950 m

                            H 55        5050 m                    D 55            3540 m                    Insk                     2100 m

                            H 50        5500 m                    D 50            3540 m                                               

                            H 45        6080 m                    D 45            3850 m                    Öppna klasser

                            H 40        6080 m                    D 40            3850 m                    Öppen 9               6930 m

                            H 35        6930 m                    D 35            4450 m                    Öppen 8               5050 m

                            H 21        7950 m                    D 21            5050 m                    Öppen 7               2900 m

                            H 20        6930 m                    D 20            4450 m                    Öppen 6               4900 m

                            H 18        6080 m                    D 18            4450 m                    Öppen 5               4000 m

                            H 16        4900 m                    D 16            3960 m                    Öppen 4               3400 m

                            H 14        3850 m                    D 14            3400 m                    Öppen 3               5000 m

                            H 12        3040 m                    D 12            3040 m                    Öppen 2               3040 m

                            H 10        2470 m                    D 10            2470 m                    Öppen 1               2470 m

                           

                            Motionsklasser rekommenderar vi att anmäla sig enligt följande: D55 M i öppen 2. D 45 M i öppen 4. H 45 M, D 21 M, D 20 M i öppen 5. H 35 m, H 21 M, H 20 M i öppen 6. Alternativt för alla i respektive huvudklasser.

 

Anmälan            Anmälan via Klubben Online eller skriftlig anmälan under adress OK Djerf, Box 212,
691 24 Karlskoga. Anmälan skall vara oss tillhanda senast tisdagen den 20 april.

 

Efteranmälan    Senast tisdag 27 april. På telefon 0586-574 51 vardagar 18-19.

 

Startlistor         PM, klubbstartlista, komplett start- och resultatlista kommer att finnas på OK Djerfs hemsida, http://welcome.to/ok.djerf

 

Anmäln.avg       Tom HD 16 35 kr, from HD 18 80 kr. Efteranmälan tillägg 50%. Undantag inskolning, U1-U4 och HD 10

                            Direktanmälan finns. Öppen 1-4 35 kr, Öppen 5-9 80 kr. Alla avgifter faktureras.

 

Huvudfunktionärer         Tävlingsledare      Hans-Erik Jansson                   0586-541 45

Välkomna!

 
                                            Tävlingsekr           Lars-Olov Ericson                    0586-574 51

                                            Banläggare            Bertil Jansson                           0586-532 95

                                            Bankontrollant      Owe Nilsson                             0586-72 84 78

                                            Tävlingskont        Kalle Wickström                       0550-104 43